Dětské oblečení z anglie - Obchodní podmínky

Novinky, aktuality
Obchodní podmínky

Nákupní řád –obchodní podmínky elektronického obchodu www.bambinoeshop.cz

Platný od 25.9.2014

1) ZÁKLADNÍ POJMY

Provozovatel elektronického obchodu

Fyzická osoba Jana Bukovská (IČ88234291), Obecní 678, 253 01  Chýně,  podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného v Praze dne 27.10.2011. Provozovatel prodává zákazníkům dětské obnošené oděvy.

Zákazník

Osoba vstupující do obchodního vztahu s provozovatelem tím, že nakupuje zboží prezentované v nabídce provozovatele.

Objednávka

Zboží nebo několik kusů zboží, které si zákazník vybral v katalogu provozovatele za účelem koupě.

2) ZÁVAZKY PROVOZOVATELE

Provozovatel se zavazuje, že bude zákazníkům dodávat:

Zboží co nejvyšší kvality, které si zákazník objednal prostřednictvím elektronického katalogu a které je se zobrazeným zbožím ve shodě v maximální možné míře (změny barev jsou možné, ke drobnému zkreslení barev mohlo dojít úpravou fotografií, různou světelnou intenzitou apod.)

Dále se provozovatel zavazuje, že:

Bude ke každé objednávce přistupovat s maximální pečlivostí a zodpovědností

Bude zákazníka informovat elektronickou poštou o přijetí objednávky

V případě nesplnění dodacích lhůt (odeslání do 4 pracovních dnů) bude o tomto stavu zákazníka včas informovat

Bude uveřejňovat skutečné a konečné ceny včetně DPH, které zákazník zaplatí za zboží a za dopravu

Osobní údaje zákazníka bude chránit v maximální možné míře a neposkytne je žádným jiným subjektům. Toto ustanovení zůstává v platnosti i v případě ukončení činnosti provozovatele elektronického obchodu

3) ZÁVAZNOST OBJEDNÁVEK

Každá objednávka, kterou zákazník potvrdí (tzn. vybere si patřičný platební styk a stiskne tlačítko OBJEDNAT), je považována za závaznou v celém rozsahu

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři

Zákazník nemá možnost sám objednávku stornovat - tuto akci provádí pouze provozovatel (obvykle po dohodě se zákazníkem, např. z důvodu nemožnosti dodat zboží v daném termínu, případně z důvodu nemožnosti autorizace skutečné identity zákazníka)

Pokud zákazník opakovaně stornuje z jakéhokoliv důvodu svou objednávku nebo její část, vyhrazuje si provozovatel možnost tohoto zákazníka nadále neobsluhovat (po předchozím upozornění)

4) CENY DOPRAVY A DODACÍ DOBY

Cena zboží > 800,- Kč - Doprava je zdarma *, dobírečné 30,-Kč hradí zákazník

Cena zboží < 800,- Kč při platbě na dobírku - Cena dopravy = 55,- Kč, cena dobírečného 30,-Kč (celkem 85,-Kč)

Cena zboží < 800,- Kč při platbě předem - Cena dopravy = 55,- Kč (zboží expedujeme max. do 4 pracovních dnů po přijetí platby)

Balné do ceny nezapočítáváme!

* Podmínky pro poštovné zdarma:

jedná se o finální hodnotu zakoupeného zboží - v případě, že bude tato hodnota vzhledem k využití možnosti navrácení některého zboží nižší než požadovaná částka, bude cena poštovného dodatečně zaúčtovaná do částky za vrácené zboží.

V případě platby předem zasílá provozovatel zboží do 4 pracovních dnů po připsání požadované částky na účet provozovatele.

V případě dobírky zasílá provozovatel zboží do 4 pracovních dnů od obdržení objednávky.

Provozovatel všechny zásilky odesílá prostřednictvím České pošty.

Provozovatel si vyhrazuje možnost neobsluhovat v budoucnu zákazníky, kteří si opakovaně záměrně  nepřevezmou své balíky v běžné úložní době.

5) PLATEBNÍ METODY

V současné době mohou zákazníci využit při placení zboží tyto platební styky:

Dobírka (zákazník uhradí za dodané zboží poštovnímu doručovateli nebo na poště při přejímání zaslaného balíčku)

Platba předem (zákazník hradí dle výzvy k platbě prostřednictvím bankovního převodu, poštovní složenkou, GSM Bankingem apod.)

6)REKLAMACE

a) V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 umožní provozovatel obchodu www.bambinoeshop.cz nakupujícímu během 14 dnů od obdržení zboží toto bez udání důvodu vrátit

b) Vracené zboží však musí být v zcela původním stavu.

c) Před odesláním zásilky s vraceným zbožím je nakupující povinen na tuto skutečnost prodávajícího upozornit, nejlépe e-mailem a zároveň definovat konkrétní výčet vraceného zboží (alespoň katalogová čísla a názvy zboží) a způsob finančního vypořádání (viz. níže). Provozovatel nebude přijímat neohlášené zásilky

d) Následně nakupující odešle vracené zboží doporučeně na adresu sídla prodejce. Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat

e) Při splnění těchto podmínek a po doručení zásilky prodávajícímu bude uskutečněno s nakupujícím finanční vypořádání dle vzájemné dohody. Situaci je možno řešit dvěmi způsoby:

vrácením hodnoty vraceného zboží na účet/adresu* do 10 dnů od obdržení daného zboží

zápočtem k následující objednávce (hodnota vraceného zboží bude odečtena od vaší následující objednávky)

f) V souladu se zákonem neposkytuje prodávající záruku na použité zboží

g) Prodávající si vyhrazuje právo ukončit po upozornění obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož reklamce jsou neúměrné nebo jeho nákupy jsou vyhodnoceny jako spekulativní

Kontakty

Bambino Eshop
 
Bambino Eshop
ulice a čp
25 01 Chýně
Česká republika